Estonian - etRussian (CIS)
   
Kirja suurus

Kahjuks õigus ja õiglus enamasti ei ühildu,
just Teie poolt vaadelduna

Õigusabi peetakse enamasti liiga kalliks,
kui professionaali kasutamisest
Teile tekkiv tulu on palju suurem

Tulundusühistu Soter

Firmast

Tulundusühistu SOTER tegutseb alates 2000. aastast osutades õigusabi.

Õigusabi pakutakse eesti või vene keeles järgmises valdkondades: asjaõigus, elamuõigus, kindlustusõigus, perekonnaõigus, pärimisõigus, tööõigus, võlaõigus, äriõigus, väärteoõigus, karistusõigus,.

Klienti esindatakse kohtuvälistes vaidlustes, eeluurimisel, kohtus, töövaidluskomisjonis, täite- ja pankrotimenetluses, riigi ja kohaliku omavalitsuse asutustes ning muudes haldusorganites.

Kliendi huve ja õigusi kaitstakse kõikvõimalikel seadusega mittekeelatud viisil tagades asja lahendamisel teada saadud andmete konfidentsiaalsuse.

Konsultatsioonile tuleku aeg tuleb eelnevalt kokku leppida.