Firmast

Tulundusühistu SOTER tegutseb alates 2000. aastast osutades õigusabi.

Õigusabi pakutakse eesti või vene keeles järgmises valdkondades: asjaõigus, elamuõigus, kindlustusõigus, perekonnaõigus, pärimisõigus, tööõigus, võlaõigus, äriõigus, väärteoõigus, karistusõigus,.

Klienti esindatakse kohtuvälistes vaidlustes, eeluurimisel, kohtus, töövaidluskomisjonis, täite- ja pankrotimenetluses, riigi ja kohaliku omavalitsuse asutustes ning muudes haldusorganites.

Kliendi huve ja õigusi kaitstakse kõikvõimalikel seadusega mittekeelatud viisil tagades asja lahendamisel teada saadud andmete konfidentsiaalsuse.

Konsultatsioonile tuleku aeg tuleb eelnevalt kokku leppida.

Õigusabi osutab

Paul Paas
Telefon +372 33 70 156
GSM +372 55 31 663
E-Post: paul@soter.ee

Kontaktandmed

Telefon +372 33 70 156
Fax +372 33 70 153
Aadress Keskväljak 9-211
Jõhvi